null

0

   ร่วมงานกับเรา

  ตำแหน่ง


นักจัดรายการวิทยุ


คุณสมบัติผู้สมัคร


- ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์และความเข้าใจในสื่อวิทยุอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆได้

- มีประกาศนียบัตรผู้ประกาศ จากกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งในอนาคต


คุณสมบัติผู้สมัคร


-

ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งในอนาคต


คุณสมบัติผู้สมัคร


-

ร่วมงานกับเรา


องค์กรของเรา

         โอกาสดี ไม่ใช่ต้องได้เงินมากขึ้นทุกครั้ง         

    เเต่โอกาสดี คือได้ทำงานมากขึ้นมีความหลาก

    หลายมากขี้น เเก้ปัญหาเก่งขึ้น เเละสร้างโอกาส

    ให้ตัวเองมากขึ้นคุณพิษณุ  อุชุวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ           ความรู้สึกที่ได้ทำงานมา 5 ปีกว่า บริษัทแห่งนี้    

      เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ พนักงานทุกคนที่  

      ทำงานร่วมกันเป็นเหมือนพี่น้อง รักใคร่ช่วยเหลือ 

      เกื้อกูลกัน ขอบคุณที่ทำให้เราได้เข้ามาเป็นส่วน  

      หนึ่งในปานะโอสถ.


คุณผกามาศ ยิ้มแย้ม

หัวหน้าหน่วยบัญชี          ผมเปรียบองค์กรณ์นี้ เป็นดั่งครอบครัวทุกคนเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาส ที่ทำให้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของปานะโอสถคุณสราวุธ สินธุพันธุ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง