null

0

ตำแหน่ง 


นักจัดรายการวิทยุ 


    สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี


    เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร / ประสบการณ์


    อัตรา : 1 อัตรา


  รายละเอียดงาน 


 - จัดรายการวิทยุโฆษณาสินค้า

 - ดูแลอุปกรณ์ต่างๆในห้องทำงาน

 - ทำงานตามคำสั่งอื่นๆ ของผู้บังคับบัญชา


   คุณสมบัติผู้สมัคร


 - ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป

 - วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 - มีประสบการณ์และความเข้าใจในสื่อวิทยุอย่างน้อย 2 ปี

 - สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราช      การอื่นๆได้

 - มีประกาศนียบัตรผู้ประกาศ จากกรมประชาสัมพันธ์


  สวัสดิการ


- ชุดฟอร์ม

- ปรับค่าจ้างประจำปี

- โบนัสตามผลประกอบการ 

- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

- เบี้ยขยัน

- ค่าอาหาร

- ลาพักร้อน 7 วัน (เมื่ออายุงานครบ 2 ปี)

- ลาบวช

- ลาเพื่อจัดงานศพญาติ

- ตรวจสุขภาพประจำปี (ปี 2561 ตรวจ 13 รายการ)

- ประกันชีวิต 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
ร่วมงานกับเรา